TOPlist

Informační systém Canaria

Hlavní okno aplikace

Canaria je databázový informační systém klasické Windows aplikace určený pro cestovní kancelář k evidenci a realizaci prodeje jejích produktů jako jsou letenky, ubytování, zájezdy a další služby koncovým uživatelům i smluvním partnerům. Sleduje vytvoření smlouvy mezi cestovní kanceláří a zákazníkem, sleduje platby za poskytované služby, storna zájezdů, vytváří všechny smluvní a doplňkové dokumenty vydávané cestovní kanceláří zákazníkovi (letenky, poukazy na ubytování apod.) Pro každou cestovní smlouvu s ohledem na zákazníkem požadované služby vede evidenci činností, které musí pracovníci cestovní kanceláře vykonat k jejímu vyřízení, upozorňuje jena tyto úkoly a hlídá jejich splnění. Ve vlastních letadlech cestovní kanceláře umožňuje plánování sezení pasažérů v letadle, hlídá umisťování náhradníků z čekacích listin při odřeknutí jiných zákazníků atd. Poskytuje bohatou škálu reportů z uložených dat jak pro potřeby různých smluvních partnerů cestovní kanceláře, tak i manažerské výstupy. Umožňuje vést snadno číselníky všech údajů o letech, hotelích, volných místech v nich atd. Prostě kompletní agendu cestovní kanceláře.

Systém je postaven na trochu volnější třívrstvé struktuře. S datovou vrstvou v databázi plnící díky uloženým procedurám i množství logických úkonů s daty. Logická vrstva je tvořena obecným systémem v assembly zpracovávající řídící příkazy z XML souborů, které definují činnost aplikace v daných místech. Zbytek tvoří prezenční vrstva tvořená z více assemblies, v nichž jsou uloženy jednotlivé formuláře.

Souhrnné informace

Vytvořeno:
2004 - 2006

Vyžadovaný SW:
MS SQL Server 2000

Využívaný SW:
 

Vývojové nástroje:
C#.NET, Enterprise manager pro MS SQL Server, Query analyzer pro MS SQL Server

Použité technologie:
.NET Framework, XML, Crystal Reports

Moje práce:
Programátorská spolupráce na dokončení systému a jeho úpravy podle požadavků zákazníka.