TOPlist

Moduly bussines logiky do CRM Pivotal

Ikona aplikace

V rámci programátorské práce pro konzultační společnost LLP bylo mým úkolem vytvářet jednotlivé assebly typu knihoven DLL pro konkrétní implementaci systému Pivotal v jedné společnosti z oboru zdravotnictví. Všechny vytvořené assembly, které se vztahovaly vždy k některému z formulářů definovaných v systému Pivotal, nebo měly obecnější použití jako utility pro další vytvářené assembly musely splňovat všechny požadavky, aby ke bylo možné do systému nahrát. Tím byly vývojářské možnosti poněkud omezeny.

V rámci řešení byly assembly určeny pro řešení problémů střední vrstvy aplikace tzv. bussines vrstvy. Logika, kterou řešily, vycházela z provedené analýzy a nemožnosti vyřešit daný dílčí problém nastavením systému Pivotalu. DLL assembly tak byly ideální možností řešení, neboť systém Pivotal je umožňuje nahrát do své logické vrstvy a zároveň je propojit s formuláři v systému vytvořenými. Požadavek zaměstnavatele na rozsah jednotlivých assembly pak určil, že jich v systému bude velké množství. Tak jsem spoluvytvářel, zakládal a dokončoval desídky assembly, které v systému našly své místo.

Pro vývoj se používalo jednat vlastní prostředí systému Pivotal, zvláště jeho administrační nástroj Pivotal Toolkit. Dále administrátorské a programátorské nástroje MS SQL Serveru 2005. No a hlavně vývojové prostředí Visual Studia .NET 2008 na .NET Frameworku verze 3.5.

Souhrnné informace

Vytvořeno:
2010

Vyžadovaný SW:
.NET Framework 3.5, CRM Pivotal, MS SQL 2005

Využívaný SW:

Vývojové nástroje:
Visual studio .NET 2008 (C#), Toolkit CRM Pivotal, MS SQL 2005 Managment

Použité technologie:
.NET Framework 3.5, MS SQL 2005

Moje práce:
Samostatná programátorská práce na desítkách assembly tvořících bussines vrstvu implementovaného systému.