TOPlist

Moduly systému SCANy

Pro interní potřeby zaměstnavatele Newton media jsem spolupracoval na vývoji systému SCANy. Ten byl určen pro automatické vytváření výstřižků z novin pro potřeby výstřižkové služby, avšak vedené moderním způsobem v elektronické podobě. Mým úkolem bylo vytvořit čtyři z cca patnácti modulů celého systému. Ty se měly zabývat řízením vytváření nových výstřižků ovládáním modulu tvořícího PDFka, změnami velikostí obrázků s výstřižky a ovladači přo řízení obou těchto modulů zvenku.

Moje práce spočívala v kompletním naprogramování a otestování těchto modulů. Bylo u nich určeno rozhraní a podrobnosti na logiku práce. Zároveň bylo nutné myslet na to, že v rámci maximálního využití kapacity tohoto systému mohou jednotlivé moduly existovat a běžet ve více instancích, s čímž bylo nutné počítat.

Řešení bylo založeno na vytvoření čtyř různých assembly. Ovládací moduly byly řešeny jako Windows servisy vytvářející vlastní řídící objekty. Zbylé knihovny řešící logiku požadovanou od výkonných modulů byly vytvořeny jako DLL assembly. Vše bylo vytvořeno na platformě .NET Framework verze 3.5.

Souhrnné informace

Vytvořeno:
2009 - 2010

Vyžadovaný SW:
.NET Framework 3.5

Využívaný SW:
-

Vývojové nástroje:
Visual studio .NET 2008 (C#)

Použité technologie:
.NET Framework 3.5, Windows Service

Moje práce:
Kompletní programování čtyř modulů z cca patnácti modulů systému.