TOPlist

Přepisovací pracoviště

Ikona aplikace
Přepis pořadu otevřený v aplikaci

Zadání k řešení tohoto projektu vzešlo z interní potřeby společnosti Newton media na sofistikovaný software pro pořizování přepisů rozhlasového a televizního vysílání vybraných zpravodajských a publicistických pořadů jako podkladů pro provádění rozsáhlých mediálních analýz pro významné zákazníky společnosti. Cílem bylo vytvořit pouze počítačové řešení plně nahrazující do té doby používaný a již zastaralý způsob pořizování přepisů z video nahrávek s pomocí textového editoru a šablon v něm. Výsledný software má uživatelům usnadnit pořizování zmíněných dat a zpřehlednit a zrychlit výrazným způsobem jejich práci. Řešení splnilo všechna očekávání a má potenciál dalšího možného rozvoje i nasazení v jiných oblastech.

Podle zadání byl vytvořen program umožňující provádění následujících činností:

Dialog pro uživatelské nastavení aplikace

V rámci tvorby a zpracování přepisu program umožňuje a podporuje následující dílčí uživatelské činnosti:

Dialog pro přidání nového vystoupení do přepisu
Průvodce založením přepisu pořadu

Řešení bylo založeno na vytvoření jednoho exekučního programu pro operační systém Windows využívajícho množství DLL knihoven (assemblies) s busines vrstvou a prezentační vrstvou aplikace. Vše bylo vytvořeno na platformě .NET Framewok verze 2.0. Při řešení byly využity technologie XML a XSLT a systém digitálního uložení audio-video záznamů LANdeck výše zmíněné firmy. Pro snadnější ovládání přehrávání audio-video záznamů byl použit hardwarový nožní pedál s příslušnými ovladači také vytvořený výše zmíněnou společností.

Souhrnné informace

Vytvořeno:
2006 - 2008

Vyžadovaný SW:
.NET Framework 2.0

Využívaný SW:
Systém LANdeck, MS Internet Explorer nebo jiný webový prohlížeč.

Vývojové nástroje:
Enterprise architect, Visual studio .NET 2005 (C#), MS Word

Použité technologie:
.NET Framework 2.0, DirectX, Direct Show, XML, XSLT, CSS, COM

Moje práce:
Analýza aplikace, návrh její SW architektury, její kompletní programování a technická uživatelská podpora.