TOPlist

Presentation

Hlavního okno programu

V rámci řešení projektu bylo třeba vytvořit poměrně velmi jednoduchý program přeložený do strojového kódu, jehož úkolem bylo spustit firemní prezentaci na reklamním CD. Součástí požadavku na řešení bylo i upravit příslušné CD tak, aby po vložení do mechaniky program okamžitě naběhl. Toho jsem docílil vložením vhodného textového souboru autorun.inf do kořenového adresáře CD společně s exekučním souborem programu.

Po spuštění programu na uživatelském počítači si tento zkontroluje, zda na daném počítači již je instalován nějaký internetový prohlížeč v dostatečně nové verzi, aby bylo možné shlédnout prezentaci. Kontrola se provádí na MS Internet Explorer a Netscape Navigator. Pokud ani jeden z programů není v dostatečné verzi na počítači instalován, program upozorní uživatele na tuto skutečnost a nabídne mu instalaci jednoho ze zmíněných produktů přímo z reklamního CD. Odmítne-li uživatel instalaci provést, program neumožní spuštění vlastní prezentace.

Navíc umožňuje program uživateli po stisku tlačítka zobrazení aktuálních webových stránek společnosti, na jejímž reklamním CD je umístěn.

Jako vývojový nástroj byl zvolen Borland Delphi, který kompiluje přímo do strojového kódu, čímž zajistím, že program nemusí být na uživatelův počítač instalován.

S ohledem na určení prezentace zahraničním zákazníkům komunikuje program s uživateli výhradně anglicky.

Souhrnné informace

Vytvořeno:
2000

Vyžadovaný SW:
 

Využívaný SW:
webový prohlížeč

Vývojové nástroje:
Borland Delphi

Použité technologie:
 

Moje práce:
Kompletní analýza řešení a vytvoření programového kódu.