TOPlist

Prohlížení skladu

Ikona aplikace

UniControls jako firma zabývající se vývojem HW komponent potřebuje, aby její vývojáři měli volný přístup k seznamu součástek, které jsou ve firmě používány. Tento seznam leží v databázi modulu skladového hospodářství ve firmě využívaného skladového informačního systému. Jednalo se o starší DOSovou aplikaci napsanou ve FoxPro, která byla dostupná pouze pracovníkům zásobování. Jednoznačným úkolem zadání bylo vytvořit prográmek, který zde vedený seznam součástek zpřístupní i jiným uživatelům.

Pracovní prostředí programu

Program Prohlížení skladu se po spuštění připojí k tabulce se součástkami v databázi. Je-li připojení úspěšné, zobrazí uživateli v tabulce hlavního okna všechny součástky. Údaje obsahují skladové číslo a název součástky, počet kusů na skladě, výrobce nebo dodavatele součástky a případně i objednací číslo dodavatele. Podle něj nebo podle skladového čísla pak uživatelé programu mohou provádět své objednávky.

Pro vyhledání některé součástky musí uživatel programu zadat hledaný název nebo skladové číslo součástky respektive část tohoto údaje, určit o který údaj se jedná a jakým způsobem má být seznam prohledáván. Po potvrzení požadavku program prohledá databázi součástek a do tabulky zobrazí všechny záznamy o součástkách, které vyhověly.

Program je možné parametrizovat k jaké databázi se bude hlásit (kde databáze v síti leží). Parametrizace se ukládá do inicializačního souboru k programu.

Krátce po vydání a zprovoznění první verze programu se ukázalo, že v určitých specifických případech (při přeindexovávání záznamů v DB) dochází ke konfliktům mezi tímto programem a DOSovským skladovým hospodářstvím. Problém byl vyřešen pro obě strany přijatelným způsobem, jenž se promýtl ve vydané druhé verzi programu. Po spuštění program nyní vyhledá soubor s tabulkou součástek v databázi skladového hospodářství a provede jeho kopii do dočasného souboru na počítač uživatele. Ten potom lokálně pracuje s touto kopií, aniž by viděl na první pohled nějaký patrný rozdíl.

V řešení bylo využito pro přístup k databázi knihovny ADO. (Přistupuje se přes ODBC providera pro databáze ve formátu DBF souborů.) V řešení je využito přes COM rozhraní i knihovny Elements.dll z vlastní produkce k práci s inicializačním souborem aplikace.

Souhrnné informace

Vytvořeno:
2001

Vyžadovaný SW:
 

Využívaný SW:
 

Vývojové nástroje:
Visual Basic 6, Visual FoxPro 6

Použité technologie:
DBF, ADO, ODBC, COM

Moje práce:
Kompletní vyřešení projektu podle zadání od analýzy až po vlastní naprogramování.