TOPlist

Systém Evidence pracovní doby (EPraDo)

Ikona aplikace EPraDo
Pracovní plocha programu s okny a formulářem pro vkládání záznamu pracovního výkazu

Zadání k řešení tohoto projektu vzešlo z potřeby inovace stávajícího a v té době již nepříliš vyhovujícího systému pro evidování docházky zaměstnanců a pro vedení jejich pracovních výkazů. Zájmem zadavatelů bylo doplnit systém o lepší schopnost odolávat větší zátěži spojené s rostoucím počtem pracovníků a doplnit řešení o pokročilejší statisticky laděné funkce pro vedoucí pracovníky. Stejně důležité bylo zachovat všechnu funkčnost původního systému a zpříjemnit uživatelům práci v lepším prostředí.

Formulář pro ruční vkládání docházky do systému

Proto vznikl informační systém EPraDo, který slučuje vlastnosti typické pro docházkový systém a systému umožňujícího vést pracovní výkazy v elektronické podobě. Pro splnění všech požadavků zadání bylo potřeba vytvořit dva programy, jeden běžící nepřetržitě na serveru jako servis - Aktual.exe - pro průběžnou aktualizaci údajů v databázi systému a druhý pro klientské stanice - EPraDo.exe - jako uživatelské rozhraní. Celý systém je řízený pomocí parametrů, kterými je možné určovat mu zdroje dat, místa kam má ukládat své výstupy, rychlosti reakcí na některé události a další potřebné věci.

Serverový program zajišťuje:

Formulář pro vkládání záznamu pracovního výkazu

Program určený pro klientské stanice uživatelům umožňuje:

Sestavování organizační struktury firmy v programu a její ukládání do databáze

Řešení bylo založeno na vícevrstvé architektuře a dnes již klasickém řešení typu klient/server. Data systému jsou vedena v informační databázi firmy na bázi MS SQL, jejíž vytvoření a naplnění počátečními údaji bylo také součástí řešení. V rámci řešení jsem vytvořil dva základní programy, které využívali další společné knihovny COM objektových tříd s rozhraním ActiveX uložené v DLL a OCX souborech. Tyto knihovny byly také plně vytvořeny v rámci řešení. Některé z knihoven jsou obecně použitelné i v jiných projektech. Oba programy byly doplněny o kompletní výkladovou i referenční nápovědu ve formě provázaných souborů nápovědy HLP.

Souhrnné informace

Vytvořeno:
2000 - 2002

Vyžadovaný SW:
MS SQL Server 2000

Využívaný SW:
MS Word 2000

Vývojové nástroje:
Visual Basic 6, MS Enterprise manager pro MS SQL Server 2000

Použité technologie:
SQL, COM, ActiveX

Moje práce:
Kompletní analýza systému, návrh jeho SW architektury, kompletní programování systému, implementace a administrátorská podpora provozu.