TOPlist

Web www.literatura.czweb.org

Ikona webu Literatura

Skupina studentů se na VAJN-Soft obrátila s požadavkem na vytvoření jednoduchého bezplatně provozovatelného webu, na němž by bylo možné společně sdílet studentské práce z literatury, zvláště pak obsahy literárních děl a referáty k nim.

Titulní stránka webu Literatura

V rámci řešení projektu byla nejprve navržena jednoduchá strukrura webových stránek s důrazem na její univerzálnost a snadnou doplňovatelnost, včetně možnosti dalšího případného rozšíření o referáty věnované jednotlivým autorům. Následně byl navržen jednoduchý a snadno upravitelný grafický návrh webových stránek a vytvořeny jednoduché šablony pro všechny typy stránek, které se na serveru budou vyskytovat. Důraz na jednoduchost byl kladen s ohledem na možnost snadného doplňování webu o další odborné práce z oboru samotnými laiky v oblasti tvorby webových stránek.

Pro webové stránky s obsahy či referáty k vybraným literárním dílům byla zvolena webová adresa www.literatura.czweb.org. Stránky jsou umístěny na webovém serveru umožňujícím jejich bezplatný provoz. Obsah webu bude do stávající struktury stránek postupně doplňován.

Ve finálním řešení bylo využito stránek ve formátu XHTML. Byla jednoznačně oddělena obsahová část v XHTML a od vzhledu webových stránek v CSS.

Souhrnné informace

Odběratel:
studentská skupina

Vytvořeno:
2009

Vyžadovaný SW:
IIS

Využívaný SW:
webový prohlížeč

Vývojové nástroje:
PSPad

Použité technologie:
XHTML, CSS

Práce VAJN-Softu:
Kompletní realizace webových stránek včetně jejich grafického návrhu a kódování. Zajištění průběžné aktualizace obsahu webových stránek podle pokynů zadavatele.