TOPlist

Web www.vyvojsoftware.wz.cz

Ikona webu Vývoj software

Součástí starší verze webových stránek VAJN-Softu byla i sekce věnovaná podpoře vývojářů. Ta obsahovala různé odborné články, tipy a programátorské triky, recenze různých softwarů a odborných knih s vývojářskou tématikou a množství odkazů na zajímavé webové stránky. Vše mělo původ v publikační činnosti Václava Moutvice na různých internetových serverech. Na nových webových stránkách na vlastní doméně druhého řádu, které jsou určeny převážně pro prezentaci VAJN-Softu, již pro tuto sekci nezbylo místo. Na druhou stranu je škoda, aby tyto odborné články a další zmizeli z internetu. Proto byl založen tento projekt, aby na jednom místě shromáždil kompletní obsah publikační činnosti Václava Moutvice.

Titulní stránka webové aplikace Vývoj software

V rámci řešení projektu byly tedy vzaty všechny původní publikované texty a podle zaměření, způsobu zpracování a zaměření byly rozděleny do několika skupin. Následně byla sestavena struktura pro nové webové stránky. Pak byl vytvořen grafický vzhled webu a sestavena nově úvodní stránka webu. Nakonec byly všechny texty vloženy do nového grafického vzhledu na příslušná místa ve struktuře webových stránek a mezi jednotlivými stránkami byly vytvořeny odkazy.

Pro nové webové stránky sjednocující publikační činnost Václava Moutvice byla zvolena příhodná webová adresa www.vyvojsoftware.wz.cz na webovém serveru umožňujícím bezplatný provoz webových stránek. Obsah webu byl na tento server postupně nahrán. Do budoucnosti je počítáno s dalším rozšiřováním obsahu webových stránek o další položky budoucí publikační činnosti Václava Moutvice.

Ve finálním řešení bylo využito stránek ve formátu XHTML. Byla jednoznačně oddělena obsahová část v XHTML a od vzhledu webových stránek v CSS.

Souhrnné informace

Odběratel:
 

Vytvořeno:
2009

Vyžadovaný SW:
IIS

Využívaný SW:
webový prohlížeč

Vývojové nástroje:
PSPad

Použité technologie:
XHTML, CSS

Práce VAJN-Softu:
Kompletní realizace webových stránek včetně jejich grafického návrhu a kódování. Zajištění průběžné aktualizace obsahu webových stránek.