TOPlist

Zentiva CV aplikace

Logo
Vkládání životopisu zájemce o zaměstnání do systému

Vícejazyčný jednotný systém určený pro vkládání životopisů a dalších údajů zájemců o zaměstnání ve společnosti a jejich následné interní zpracování v rámci výběrových řízení na jednotlivé pozice. Rozhraní systému je vždy v příslušném jazyce zájemce, adminitrační část je výhradně anglická, avšak umožňuje samostatné zpracování životopisů v příslušných jazykových verzích. Systém sleduje průběžně všechny stavy, kterými životopis prochází a umožňuje k nim i k životopisu samotnému vkládat interní poznámky personálních konzultantů a manažerů až do uzavření výběrového řízení na příslušnou nabízenou pracovní pozici nebo vyřízení zájemce o práci ve firmě na nějakém místě podle jeho oboru specializace. Dostupná je také správa číselníků s podpůrnými údaji a uživatelských práv konzultanů tak, aby jim byly dostupné pouze životopisy, které jim přísluší. V důležitých momentech zpracování životopisu systém sám odesílá zájemci o pracovní místo informační email s přílohou generovanou ve formátu PDF nebo RTF o stavu výběrového řízení. Navíc jsou ze systému vytvářeny manažerské výstupy s obsáhlými a volně nastavitelnými reporty z dat a statistickými údaji.

Administrační část aplikace s přehledem životopisů

Systém je vytvořen na základě třívrstvé architektury jako webová aplikace. Databázová vrstva je vytvořena na MS SQL Serveru a jsou v ní uložena data a logika vazeb mezi nimi. Logická vrstva aplikace je vytvořena jako několik na sobě závislých více nebo méně obecně použitelných DLL assemblies a poskytuje logiku přístupu k datům. Prezentační vrstva je vytvořena jako DLL assembly zobrazující do aspx stránek v internetovém prohlížeči požadované údaje dodané logickou vrstvou.

Souhrnné informace

Vytvořeno:
2004 - 2006

Vyžadovaný SW:
MS SQL Server 2000, MS IIS 5.0 nebo vyšší

Využívaný SW:
MS Internet Explorer nebo jiný webový prohlížeč

Vývojové nástroje:
C#.NET, Enterprise manager pro MS SQL Server 2000, Query analyzer pro MS SQL Server 2000.

Použité technologie:
SQL, ASP.NET, CSS, HTML, RTF, PDF

Moje práce:
Programátorské a částečně analytické práce na rozšiřování a úpravách systému podle požadavků zákazníka.