TOPlist

Zentiva webové stránky společnosti

Logo
Titulní stránka webu

Celý systém správy webového obsahu (Content managment system - CMS) je postaven na bázi propracovaného redakčního systému, který umožňuje prezentovat vlastní obsah jednotlivých informačních stránek v něm uložených a představuje obal pro běh dalších samostatných aplikací. Má veřejně dostupnou část a administrační část pro veřejnost nedostupnou. Všechny publikované údaje jsou uloženy v jedné databázi a systém je zpřístupňuje pod několika webovými adresami, i když se jedná o jedinou instanci jedné webové aplikace, která má vícejazyčnou podobu. Pouze administrační rozhraníje striktně v angličtině pro všechny jazykové verze stránek. Systém řídí dostupnost, publikování, archovování a verzování jednotlivých stránek webového obsahu a podle nastavených přístupových práv jej umožňujě příslušným redaktorům měnit. Celý systém umožňuje fulltextové vyhledávání v obsahu všech publikovaných stránek.

Systém správy webového obsahu (Content managment system - CMS) je vytvořen na základě třívrstvé architektury jako webová aplikace. Databázová vrstva je vytvořena na MS SQL Serveru a jsou v ní uložena data a logika vazeb mezi nimi. Logická vrstva aplikace je vytvořena jako systém na sobě závislých více nebo méně obecně použitelných DLL assemblies a poskytuje logiku přístupu k datům. Prezentační vrstva je vytvořena jako DLL assembly zobrazující do aspx stránek v internetovém prohlížeči požadované údaje dodané logickou vrstvou.

Souhrnné informace

Vytvořeno:
2005 - 2006

Vyžadovaný SW:
MS SQL Server 2000, MS IIS 5.0 nebo vyšší.

Využívaný SW:
MS Internet Explorer nebo jiný webový prohlížeč.

Vývojové nástroje:
C#.NET, Enterprise manager pro MS SQL Server 2000, Query analyzer pro MS SQL Server 2000.

Použité technologie:
SQL, ASP.NET, HTML, CSS

Moje práce:
Programátorské práce na úpravách systému podle průběžně se měnících požadavků zákazníka včetně udržování funkčnosti systému.