TOPlist

Objednávka servisu výpočetní techniky

Ikona aplikace

Při rychlém rozvoji společnosti, pro níž jsem tento SW vytvářel, docházelo k nárůstu požadavků uživatelů na různé zásahy pracovníků oddělení správy počítačové sítě. Tyto nebyly nikde řádně evidovány a požadavky na ně taktéž nebyly jednoznačně zadávány. Dalším problémem se ukázala s tím související nemožnost sledování dodacích lhůt a realizací požadovaných zákroků. Zadání tohoto projektu tedy bylo velmi jednoduché: zavést do situace pořádek a jednotnou veřejnou a kontrolovatelnou evidenci.

Proto bylo vytvořeno řešení nad informační databází společnosti, do níž se veškeré údaje o požadavcích na servisní a jiné zásahy do výpočetní techniky ukládají. Celý princip byl v řešení určen na to, že interní zákazník vznese požadavek na servisní zásah do výpočetní techniky. Vedoucí oddělení správy počítačové sítě tento požadavek schválí nebo zamítne a určí způsob a termín jeho řešení. Odpovědný pracovník stejného oddělení pak po provedení požadovaného a schváleného zásahu zaznamená provedení činnosti i úkony, které při řešení požadavku provedl. Tím se zajistí kompletní, centrální a veřejně dostupná evidence požadavků a budou zde sledovány i průběhy jejich řešení. Celý systém byl vybaven funkčností informovat příslušné své uživatele o změnách v evidovaných servisních požadavcích, které se jich dotýkají, zasíláním automaticky generovaných e-mailů. Z jakýchkoli dat zobrazitelných v přehledech je uživateli umožněno pořídit si pro svoji potřebu výstup do souboru MS Excelu či MS Wordu nebo provést přímo tisk na tiskárnu.

Dostupnost jednotlivých dat a nástrojů je zpracovávajících je stanovena uživatelskými právy jednotlivých uživatelů v systému. Dostupnost údajů požadavku a jejich přístupnost ke změnám je určena aktuálním stavem vyřízení požadavku. Systém byl navíc doplněn o funkce umožňující administrátorům informační databáze zajistit plnohodnotnou činnost systému. Je zde tedy možné přistupovat k uživatelským účtům, uživatelským rolím, konfiguračním parametrům celého systému i tiskovým šablonám a šablonám dokumentů pro výstupy pořizované z libovolných přehledů v systému uživateli.

Celé řešení bylo vystavěno nad databází MS SQL Serveru jako klasické řešení typu klient/server. Pro lepší možnosti uživatelů v zadávání bylo řešení navíc doplněno o možnost vkládání požadavků na servisní zásahy do systému prostřednictvím ASP stránek a sledování stavu požadavku s využitím stejné technologie. Tyto stránky se objevili v intranetu společnosti. V rámci řešení bylo využito a vytvořeno několik knihoven COM objektových tříd z vlastní produkce. Zastřešující program klient/serverového řešení měl pouze význam koncového uživatelského pracovního prostředí.

Souhrnné informace

Vytvořeno:
2001 - 2002

Vyžadovaný SW:
MS SQL Server 2000

Využívaný SW:
MS Word, MS Excel, MS Intranet Explorer nebo Netscape Navigator nebo jiný internetový prohlížeč

Vývojové nástroje:
Visual basic 6, Enterprise manager pro MS SQL Server 2000, Query analyzer pro MS SQL Server 2000, Visual Studio .NET 2002 (ASP .NET).

Použité technologie:
SQL, ASP, ASP.NET, CSS, HTML, COM

Moje práce:
Analýza zadání, návrh architektury SW řešení, vedení programátorských prací a vytvoření většiny programového kódu řešení.