TOPlist

Intranet UniControls

Základním požadavkem zadání bylo učinit z intranetu základní informační prostředek zaměstnanců společnosti. Přitom muselo být zajištěno snadné administrativní nastavování přístupových práv uživatelům k možnosti umisťovat na intranet i neveřejné nebo skupinové informace. Vše snadno a pokud možno s úzkou vazbou na přihlášení do Windows, aby nebylo nutné znovu se přihlašovat.

Základ řešení byl postaven na využití bezplatné technologie MS Digital Dashboardu. Pro konkrétní účely byl tento produkt plně počeštěn a byly v něm provedeny programátorské úpravy, aby odpovídal skutečným potřebám společnosti. V podstatě administračním zásahem byla vytvořena struktura jednotlivých dashboardů a byly do nich umístěny jednotlivé webparty. Obsahy webpartů se tvořily již na základě přesných požadavků společnosti jako samostatné nebo vzájemně provázané HTML stránky či ASP aplikace. Na intranetu byly zpřístupněny řídící dokumenty firmy, dokumenty systému jakosti, bylo zde umožněno snadné posílání skupinových e-mailů, informace o počítačové síti, odborně laděné informace pro vývojáře a neveřejné údaje pro ekonomy podniku. Hlavně se zde však objevil kompletní seznam zaměstnanců přinášející i mnohé další informace o nich, které pocházeli z informační databáze společnosti. Pro intranet byly vytvořeny i další ASP aplikace spojené s řešením projektů Rezervace vozidel a Objednávka servisu výpočetní techniky (formálně však byly vytvořeny v rámci řešení těchto projektů). Intranet zajišťoval snadno dostupný vstupní bod do těchto aplikací.

Souhrnné informace

Vytvořeno:
2001

Vyžadovaný SW:
MS SQL Server 2000, MS Digital Dashboard 3.0 pro MS SQL Server, MS IIS 5.0 nebo vyšší.

Využívaný SW:
MS Internet Explorer 5.0 nebo vyšší, nebo Netscape Navigator 6.0 nebo vyšší, nebo jiný internetový prohlížeč stejných schopností.

Vývojové nástroje:
Enterprise manager pro MS SQL Server 2000, Query analyzer pro MS SQL Server 2000, MS FrontPage 2000, MS InterDev 6.

Použité technologie:
Digital Dashboard, HTML, ASP, CSS, SQL.

Moje práce:
Analýza požadavků na intranet, návrh architektury řešení, lokalizace a drobné úpravy v MS Digital Dashboardu, tvorba části HTML stránek a ASP aplikací a vedení při tvorbě ostatních.