TOPlist

Systém Rezervace vozidel

Ikona aplikace

Před nasazením řešení tohoto projektu byl způsob rezervace firemních vozidel ve společnosti realizován prostřednictvím zápisu jednotlivých zájemců do papírových archů pro jednotlivá vozidla v recepci firmy. Z rozšířením společnosti do více budov a s přibývajícími počty pracovníků stoupl i počet zájemců požadujících pro své služební cesty vozidel. Proces jejich rezervace a optimálního využití se tím zkomplikoval. Jako řešení se ukázala možnost provádět tyto úkony elektronickou cestou, která by zároveň zájemcům podala dostatečné informace o již provedených rezervacích. Tak vzniklo zadání na vytvoření tohoto systému, který v elektrobické podobě měl být využit i na rezervace jiných věcí (například: zasedací místnosti, projektory, apod.).

Systém umožňuje všem svým uživatelům prostřednictvím Windows programu nebo intranetové stránky zadat si požadavek na rezervování vozidla, který si může zadavatel dodatečně upravovat, dokud tento není zpracován příslušným správcem vozidel. U rezervací jiných věcí jsou objednávky na ně zpracovávány jejich příslušnými správci podle kategorie, do níž je příslušný předmět zařazen. Tento správce zamítá požadavky nebo je schvaluje a přiděluje jednotlivá vozidla podle jejich aktuální dostupnosti zájemcům, tyto údaje může dle libosti dodatečně měnit, případně vkládat záznamy za libovolného jiného uživatele. Po vložení nebo jakékoli změně v záznamu o požadavku na rezervaci vozidla nebo jiného předmětu systém zajistí automaticky informování všech osob, kterých se provedený úkol dotýká, prostřednictvím automaticky generovaných e-mailů.

Řešení bylo vytvořeno na klasické vícevrstvé Windows aplikaci na bázi klient/server aplikace a ASP.NET aplikaci s uložením zpracovávaných údajů v centrální relační databázi. Logika řešení byla umístěna do knihoven COM objektových tříd (DLL i OCX), které zastřešil program zprostředkovávající vrcholné uživatelské rozhraní. Mnohé z COM knihoven použité při řešení mají obecnou možnost použitelnosti i v jiných projktech. Pro lepší dostupnost řešení byla jeho část zpřístupněna i prostřednictvím aktivních webových stránek na intranetu společnosti. Přes ASP.NET aplikaci je dostupné zadávání požadavků na rezervace, sledování již potvrzených rezervací a k nahlédnutí je i seznam vozidel a dalších prvků ve společnosti.

Souhrnné informace

Vytvořeno:
2001 - 2002

Vyžadovaný SW:
MS SQL Server 2000

Využívaný SW:
MS Excel, MS Word, MS Internet Explorer nebo Netspace Navigator nebo jiný internetový prohlížeč

Vývojové nástroje:
Visual Basic 6, Enterprise manager pro MS SQL Server 2000, Query analyzer pro MS SQL Server 2000, Visual Studio .NET (ASP .NET).

Použité technologie:
SQL, ASP.NET, HTML, CSS, COM

Moje práce:
Analýza zadání, návrh architektury SW řešení, vedení programátorských prací a vytvoření převážné většiny programového kódu řešení.