TOPlist

Přepisovací pracoviště pro PSP

Ikona aplikace
Přepis v aplikaci ve strukturované podobě

Zadání k řešení tohoto projektu vzešlo z potřeby úpravy aplikace Přepisovací pracoviště firmy Newton media pro specifické potřeby stenografické služby Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Kromě jiného názvosloví pro jednotlivé prvky v přepisu a zavedení práce pod uživatelskými účty, přejatými z operačního systému Windows, s nastavitelným oprávněním k jednotlivým činnostem bylo třeba hlavně obsáhnout schvalovací proces přepsaných záznamů ze sněmovny společně s požadavkem na jejich okamžitou prezentací na webu podle příslušných zákonů.

Pro splnění všech požadavků zadání byl vytvořen program umožňující provádět tyto činnosti:

Průvodce založením nového přepisu

V rámci pořizování vlastního přepisu jednoho turnusu program uživateli umožňuje:

Dialog pro doplnění slov do slovníku pro kontrolu pravopisu
Otevření souboru s existujícím přepisem

Řešení Přepisovacího pracoviště PSP bylo založeno na aplikaci spouštěné z exekučního souboru, který využívá množství knihoven společně s ním vytvořených. Přepisy záznamů jsou uloženy v XML souborech s vlastní strukturou pro aplikaci, které je možné pomocí příslušných XSLT šablon zobrazovat jako HTML dokumenty na webu. Přepisy je možné z aplikace tisknout podle specifických požadavků zákazníka pomocí dodané XSLT šablony a využívaných objektů z knihoven programu Internet Explorer verze 6 nebo vyšší.

Souhrnné informace

Vytvořeno:
2008 - 2010

Vyžadovaný SW:
.NET Framework 2.0

Využívaný SW:
MS Internet Explorer nebo jiný webový prohlížeč

Vývojové nástroje:
Visual studio .NET 2005 (C#)

Použité technologie:
.NET Framework 2.0, DirectX, Direct Show, XML, XSLT, CSS

Moje práce:
Analýza aplikace, návrh její SW architektury, její kompletní programování a uživatelská podpora po nasazení.