TOPlist

Přepisovací pracoviště verze 2.0

Ikona aplikace

Zadání k řešení tohoto projektu vzešlo z interní potřeby společnosti Newton media na sofistikovaný software pro pořizování přepisů rozhlasového a televizního vysílání vybraných zpravodajských a publicistických pořadů jako podkladů pro provádění rozsáhlých mediálních analýz pro významné zákazníky společnosti. Cílem bylo vytvořit řešení po technické stránce lepší a univerzálnější než první verze. Dále bylo třeba nějakým způsobem ochránit nežádoucí rozmnožování aplikace a chránit i data, která se v nové verzi měla zpracovávat i mimo prostředí firmy. Verze 2.0 navázala na vývoj a hotovou aplikaci první verze. Zároveň se vytvářeli rozšíření pro automatické zpracování přepisů, rozdělování podkladů pro zpracování předpisů a nástroj pro vyhodnocování odvedené práce zaměstnanců - přepisovatelek. Řešení splnilo všechna očekávání a má potenciál dalšího možného rozvoje i nasazení v jiných oblastech.

Přepis pořadu otevřený v aplikaci

Rozsah činností první verze byl ponechán a v některých směrech dokonce rozšířen. Změny se týkaly hlavně technického zpracování řešení. Hlavní aplikace řešení Přepisovací pracoviště byla nově řešena modulárním způsobem. Měla základní jádro sloužící k vytvoření vlastního přepisu, do nějž se zasouvaly variabilně moduly pro založení přepisu, uložení přepisu a export přepisu ve formě pluginů, které musely mít určité definované rozhraní. Právě použitím různých takových to pluginů pak mohou vznikat různá sestavení aplikace, s někdy velmi odlišným způsobem použití. V rámci řešení projektu pak byly vytvořeny různé moduly: pro export dat přepisu do různých formátů; založení přepisu s nahrávkou přímo z LANdecku; modul pro založení přepisu z tzv. vstupního balíčku (kryptovaná dat hlavičky přepisu a audio/video nahrávka k nim). Ochrana dat v celém systému pak byla řešena kryptováním s využitím hardwarových klíčů, jež zároveň identifikovaly uživatele pracujícího s aplikací a díky své omezené platnosti mu pak znemožňovali používat aplikaci bez prodloužení své platnosti.

Dialog pro uživatelské nastavení aplikace

Kromě hlavní aplikace byly přidělány další, menší aplikace, které řešily nově vzniklé specifické úkony tvořící nyní dohromady celý systém přepisů. Jednalo se o následující aplikace:

Průvodce založením přepisu pořadu

Řešení bylo založeno na vytvoření tří WinForm aplikací pro operační systém Windows a jednoho Windows Service využívajích množství DLL knihoven (assemblies) s busines vrstvou a prezentační vrstvou aplikací. Vše bylo vytvořeno na platformě .NET Framework verze 2.0. Při řešení byly využity technologie XML a XSLT a systém digitálního uložení audio-video záznamů LANdeck výše zmíněné firmy. Pro snadnější ovládání přehrávání audio-video záznamů byl použit hardwarový nožní pedál s příslušnými ovladači a hardwarový klíč firmy Sentinel.

Souhrnné informace

Vytvořeno:
2009 - 2010

Vyžadovaný SW:
.NET Framework 2.0

Využívaný SW:
Systém LANdeck, MS Internet Explorer nebo jiný webový prohlížeč.

Vývojové nástroje:
Enterprise architect, Visual studio .NET 2005 (C#), MS Word

Použité technologie:
.NET Framework 2.0, DirectX, Direct Show, XML, XSLT, CSS, COM, WinForm, Windows Service

Moje práce:
Analýza aplikace, návrh její SW architektury a její kompletní programování.