TOPlist

Zentiva produkty

Logo
Přehled produktů

Aplikace slouží ke zpřístupnění základních i podrobných údajů o lécích a dalších výrobcích a produktech nabízených společností určených pro laickou i odbornou veřejnost v rozsahu povoleném zákony v jednotlivých zemích, kde společnost působí. Jediná aplikace tak má vícejazyčné verze, které mají stejný základ a liší se jen příslušnými texty. Aplikace poskytuje pro každou jazykovou verzi přístup pouze k těm produktům, které jsou v dané zemi dostupné zákazníkům. Má základní a rozšířené možnosti vyhledávání v informacích o produktech včetně fulltextového vyhledávání. V tomto rozsahu je aplikace součástí dané jazykové mutace webovýh stránek společnosti. Na straně administrace poskytuje přístup ke kompetní správě údajů o produktech včetně správy obecných charakteristik produktů v číselnících. Každý z editorů obsahu má dostupné k editaci pouze údaje, které může na základě svých přístupových práv měnit.

Administrace produktů

Systém je vytvořen na základě třívrstvé architektury jako webová aplikace. Databázová vrstva je vytvořena na MS SQL Serveru a jsou v ní uložena data a logika vazeb mezi nimi. Logická vrstva aplikace je vytvořena jako několik na sobě závislých více nebo méně obecně použitelných DLL assemblies a poskytuje logiku přístupu k datům. Prezentační vrstva je vytvořena jako DLL assembly zobrazující do aspx stránek v internetovém prohlížeči požadované údaje dodané logickou vrstvou.

Souhrnné informace

Vytvořeno:
2004 - 2006

Vyžadovaný SW:
MS SQL Server 2000, MS IIS 5.0 nebo vyšší.

Využívaný SW:
MS Internet Explorer nebo jiný webový prohlížeč.

Vývojové nástroje:
C#.NET, Enterprise manager pro MS SQL Server 2000, Query analyzer pro MS SQL Server 2000.

Použité technologie:
SQL, ASP.NET, HTML, CSS

Moje práce:
Programátorské práce na rozšiřování a úpravách systému podle průběžně se měnících požadavků zákazníka.