TOPlist

Knihovna Calendar.ocx

Knihovna Calendar.ocx je samostatně použitelná knihovna vizuálních ActiveX ovládacích prvků. Je založena na technologii COM. Je určena k použití v aplikacích běžících na stejném počítači jako její klientská aplikace.

Jednotlivé ActiveX vizuální ovládací prvky, které nabízí, jsou odvozeny z ovládacích prvků Visual Basicu (Visual Studia) verze 6 (se SP 5). Pro toto vývojové prostředí je knihovna také primárně určena, ale je použitelná i v libovolném jiném vývojovém prostředí, umožňujícícm práci s COM a ActiveX objekty. Knihovna Calendar.ocx nabízí definice tříd ovládacích prvků umožňujících specifické rozšiřující funkce pro práci s kalendářem a jeho jednotlivými obdobími ve vybraných případech, které nejsou pokryty původními ovládacími prvky Visual Studia.

Knihovna Calendar.ocx nabízí k dispozici vizuální ovládací prvky následujících tříd, jejichž názvy rámcově vypovídají o možnosti jejich použití:

Ikona ovládacího prvkuuscDayInterval - ovládací prvek pro zobrazování, nastavování a práce s časovým intervalem mezi dvěma dny s mnoha nastaveními možného chování a vzhledu.
Ikona ovládacího prvkuuscMonthInterval - obdobný ovládací prvek pro práci s časovým intervalem ohraničeným kalendářními měsíci a roky s možností nastavení chování a vzhledu.
Ikona ovládacího prvkuuscMonthSelector - ovládací prvek zobrazuje a umožňuje nastavovat jako časovou veličinu kalendářní měsíc a rok, má velké možnosti nastavení formátů zobrazovaných i vracených údajů.

Všechny objekty jsou použitelné samostatně a bez vazby na nějaké další s výjimkou běhových knihoven Visual Basicu a zdrojových knihoven původních ovládacích prvků, z kterých jsou odvozeny.

Technický popis

Vytvořeno:
2002 - 2003

Vyžadovaný software:
 

Využívaný software:
 

Vývojové nástroje:
Visual Basic 6.0

Použité technologie:
ActiveX, COM

Velikost knihovny:
160 kB

Velikost dokumentace:
252 kB

Obchodní informace

Cena:
250 Kč

Velikost dodávky:
416 kB

Velikost dodávky po kompresi:
89 kB