TOPlist

Knihovna DateTime.ocx

Knihovna TimeCon.ocx je samostatně použitelná knihovna vizuálních ActiveX ovládacích prvků. Je založena na technologii COM. Je určena k použití v aplikacích běžících na stejném počítači jako její klientská aplikace.

Vizuální ovládací prvek, kter7 nabízí, je odvozen z ovládacích prvků Visual Basicu (Visual Studia) verze 6 (se SP 5) a z ovládacích prvků další z našich ActiveX knihoven TimeCon.ocx. Pro toto vývojové prostředí je knihovna také primárně určena, ale je použitelná i v libovolném jiném vývojovém prostředí, umožňujícícm práci s COM a ActiveX objekty. Knihovna DateTime.ocx nabízí definici třídy ovládacích prvků pro zobrazení a zadávání časového intervalu ohraničeného údaji ve dnech a časy z příslušného dne. Jedná se o případ, který není řešen původními ovládacími prvky Visual Studia ani žádné z našich dalších knihoven.

Knihovna TimeCon.ocx nabízí k dispozici vizuální ActiveX ovládací prvek následující třídy, jehož název rámcově vypovídá o možnosti jeho použití:

Ikona ovládacího prvkuuscDateTimeInterval - ovládací prvek pro zadávání časového intervalu ohraničeného údaji datumu a času v rámci dne s bohatou možností nastavení jeho chování a vzhledu.

Objekt třídy je použitelný samostatně a bez vazby na nějaké další s výjimkou běhových knihoven Visual Basicu, zdrojových knihoven jeho původních ovládacích prvků, z kterých je odvozen, a z prvků z další naší knihovny TimeCon.ocx.

Technický popis

Vytvořeno:
2002 - 2003

Vyžadovaný software:
TimeCon.ocx

Využívaný software:
 

Vývojové nástroje:
Visual Basic 6.0

Použité technologie:
ActiveX, COM

Velikost knihovny:
92 kB

Velikost dokumentace:
154 kB

Obchodní informace

Cena:
90 Kč

Velikost dodávky:
250 kB

Velikost dodávky po kompresi:
56 kB