TOPlist

Knihovna Elements.dll

Formulář třídy clsINIFileForm

Knihovna Elements.dll je samostatně použitelná knihovna postavená na technologii COM. Je určena pro použití klientskými aplikacemi běžícími na stejném počítači jako instalovaná knihovna. S ohledem na charakter nabízené činnosti není vhodná pro použití na vzdáleném počítači.

Knihovna obsahuje definice ActiveX objektů reprezentujících vybrané základní elementy, s nimiž se můžeme při práci v prostředí operačních systémů Windows různých verzí setkat. Nabízené ActiveX objekty jsou vhodné pro použití v aplikacích vyvíjených zvláště s pomocí Visual Studia (Visual Basicu) verze 6 od Microsoftu. Použitelná je i v dalších vývojových prostředích využívajících technologii COM a umožňujících pracovat s ActiveX objekty.

Knihovna Elements.dll nabízí k dispozici následující objektové třídy, jejichž konkrétní instance si vytvoříte ve vašich klientských aplikacích:

clsINIFile - objekt reprezentující klasický inicializační soubor Windows (soubory s příponou ini), umožňuje přístup k jeho jednotlivým elementům.
clsINIFileForm - objekt formuláře umožňující jednoduchou a přehlednou formou i méně zkušeným uživatelům vašich aplikací editovat hodnoty jednotlivých klíčů inicializačního souboru Windows.
clsInputForm - objekt vstupního formuláře s jednoduchým textovým nebo rozbalovacím polem se seznamem ke vstupu nebo výběru hodnot. Má předpřipraveny některé kontroly vstupních údajů.
clsOperatingSystem - objekt usnadňující práci přímo s operačním systémem Windows. Jeho metody vrací vybrané informace z operačního systému a aktuálního přihlášení do něj. Dále obsahuje metody s jednoduchým rozhraním potřebné pro kompletní práci s registrem Windows.
clsStringList - objekt reprezentující textový řetězec rozdělený specifikovanými subřetězci na jednotlivé samostatné položky.
clsYNForm - základní dialog umožňující potvrzovací, informační zprávy a pestré rozhodovací dotazy pro uživatele vašich aplikací.

Všechny objekty až na výjimku jsou použitelné samostatně a bez vazby na na nějaké další objekty s výjimkou běhových knihoven Visual Basicu verze 6 a některých knihoven jádra operačního systému Windows, jejichž API rozhraní využívají. Jedinou výjimkou je objekt třídy clsINIFileForm, který využívá další objekt z této knihovny třídy clsINIFile.

Technický popis

Vytvořeno:
1999 - 2003

Vyžadovaný software:
 

Využívaný software:
 

Vývojové nástroje:
Visual Basic 6.0

Použité technologie:
ActiveX, COM

Velikost knihovny:
200 kB

Velikost dokumentace:
332 kB

Obchodní informace

Cena:
180 Kč

Velikost dodávky:
535 kB

Velikost dodávky po kompresi:
125 kB